เปิดรับสมัครอบรม : หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง เพื่อไปสอบใบอนุญาตขับขี่

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

จัดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงเพื่อไปสอบใบอนุญาตขับขี่

จองคิวล่วงหน้าได้ที่ โทร 099 320 9346 หรือ add line id : hcdsuandusit

 เปิดอบรมวันอังคารและวันพฤหัสบดี (เดือนพฤศจิกายน 2564)

วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม : ห้อง 11304 ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2. ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ชำระ ณ วันอบรม)

หลักสูตรใหม่ อบรม 5 ชั่วโมง และต่ออายุ 2 ชั่วโมง อบรมเสร็จรับใบรับรองทันที สามารถนำไปสอบที่สำนักงานขนส่งสาขาต่างๆ ได้ทั่วประเทศ

หมายเหตุ :  

1. อบรมสำหรับผู้ที่ขอรับใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุ  รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  

2. สถานที่อบรมมีเฉพาะที่จอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น

3. การเข้ารับการอบรมกรุณาแต่งกายสุภาพ

4. เวลาลงทะเบียน วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่ม เวลา 11.00 – 12.00 น. เริ่มเวลาอบรม 12.00 – 17.00 น. (5 ชั่วโมง) หากเคยมีใบขับขี่มาก่อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

**การอบรมใบขับขี่เป็นการอบรมใบขับขี่ส่วนบุคคลเท่านั้น การสอบข้อเขียนและขับขี่ ต้องนำใบรับรองนำไปยื่นสอบที่กรมการขนส่งทางบก